calligraphy.

October 19, 2015

Here we go again, back from a longer brake with a new blog look and new post.  My first one after months is about my old/new passion - hand lettering.  You know, you actually have to use a real pen and your own hand to write on real paper, no computers allowed here. I used to do calligraphy in high school all the time. Today, I felt in love with it over again. I even took a class recently and got sucked into it right the way. At our latest trip to Portland I bought some pretty stationary and calligraphy stuff at this cute printing store. I inherited the antiques nibs from Mr. D's grandmother, a full box of them. I feel like I own a little treasure here. Now onto practice, practice, practice.... and by the way, it is good to be back! | Tak a po dlhšej pauze som spät s novým blog lookom a novým postom. Môj prvý po mesiacoch je o mojej staronovej vášni - ručné písanie. Ved' viete, ručne napísané slova s ozajstným perom na ozajstný papier - svet kde počítače sú tabu. Na strednej škole som sa kaligrafii dosť venovala. Dnes som tejto vášni prepadla znovu. Dokonca som absolvovala aj workshop a vtiahlo ma to úplne. Pri našom poslednom výlete do Portland som v tomto rozkošnom obchodíku nákúpila pár pekných písacích pomôcok aby to písanie išlo od ruky. Starožitné pierka som zdedila po Mr. D-ho starej mame a to hned' plnú krabicu. Cítim sa ako vlastník malého pokladu. A tak mi nič iné neostáva a len cvičiť, cvičiť, cvičiť... a len tak mimochodom je dobré byť znova späť!
You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Flickr Images