i love stationary.

October 26, 2015

While living in California, I came across the Muji store, a minimalistic Japanese store with a wide range of products like apparel and home goods.  It was tough to not to buy off the whole store but I ended up to buy 'only' some stationary... fun color pens, paper, envelopes, paper tape, and so much more. Definitely coming back for more goodies. | Ked' sme bývali v Kalifornii, natrafila som na Muji obchod, minimalistický Japonský obchod so širokým výberom produktov od oblečenia až po nábytok. Bolo dosť tažké nevykúpiť celý obchod a nakoniec som odišla iba s taškou plnou "potrebných" vecičiek... super farebné perá, dopisný papier, obálky, papierové pásky a dalšie potrebnosti. Určite sa ale vrátim späť po dalšie potrebné veci.

You Might Also Like

1 comments

Like us on Facebook

Flickr Images