home sweet home.

January 03, 2012

Even though, we enjoy Raleigh, SC very much I must say I was missing my birthplace, especially during the Christmas. But now, I'm about to catch a plane back home and soon I'll be able to eat some of our Christmas  food my mom saved for me, reunite with all my personal stuff that didn't fit into the suitcase the last time and most important... I'll reunite with my family and friends that I didn't see for... 1, 2, 3... 9 MONTHS!!! Sweet Jesus Christmas Cabbage Soup, I'm almost theeeeere!!! | I ked' sme sa tu v Raleigh krásne zabývali, musím priznať, že sa mi už cnelo za rodnou zemou, hlavne cez tie sviatky. Ale teraz, si rýchlo balím saky-paky a letíme na letisko aby som sa mohla čoskoro napchávať kapustnicou čo mi mama pripravila, zvítať sa s vecami ktoré sa minule do kufra nepomestili, a hlavne vystískať celú moju rodinu a kamarátov ktorích som nevidela... 1, 2, 3... 9 MESIACOV!!! Svätá Presvätá Kapustnica, už letííííím!!! 

You Might Also Like

2 comments

Like us on Facebook

Flickr Images