my birthday.

May 19, 2011

Yes, it's my birthday today. My 30th birthday. I already celebrated with Mr. D who invited me to a romantic dinner. We had a cake too with candles. Well, it was just one, 30 would be to much anyways. And, I think this needs a little celebration here as well.  I have a little gift for one of you... a little package from paper-source. The rules are simple... just leave a comment about your special gifts you wish for your birthday, be my follower, and wait for 2 weeks. Simple enough.
Áno, dnes mám narodeniny. Rovných 30. Ja som to už oslávila skvelou večerou na ktorú ma pozval Mr. D. Bola aj torta a sviečky tiež. No, bola len jedna, ved' tých 30 by bolo asi príliš vela. A teda myslím, že to treba osláviť aj tu. Pre jedného z vás mám malý darček ...  balíček od paper-source. Pravidlá sú jednoduché... napíšte mi aký špecialný darček by potešil vás na narodeniny, byť mojim folowerom, a čakať 2 týždne. Jednoduché, nie?
The giveaway is open to everybody who has a mailbox:) Sútaž je otvorená pre každého kto ma schránku:)

You Might Also Like

2 comments

Like us on Facebook

Flickr Images