the project called 'wool'.

April 07, 2011

Before you call me crazy... yes, I got into another craft technique. I bought books, went to a course, and now I think I'm ready to create. How about a pillow case with little dots? Wet felting is fun and good for arm muscles:))

Predtým ako ma nazvete bláznom... áno, začala som s ďalšou umeleckou technikou. Kúpila som si knižky, absolvovala kurz a teraz som pripravená tvoriť. Čo tak obliečku na vankúš s malými bodkamy? Mokré plstenie je zábava a tiež dobré na svaly:))

You Might Also Like

1 comments

Like us on Facebook

Flickr Images